Ze SketchUpu do Excelu a zpět……….

Ze SketchUpu do Excelu a zpět……….

Dnes Vám představíme další velmi užitečné rozšíření pro SketchUp. Plugin Wisext SU2XL vyvíjí belgický programátor Olivier Lesage. SU2XL je zdarma ke stažení na stránkách autora (https://www.wisext.com/), případně na sketchupovém serveru Extension Warehouse (https://extensions.sketchup.com/).

Autor sám toto rozšíření prezentuje jako silný nástroj v oboru architektury a stavebnictví. Jednoznačně jde o velmi silného pomocníka při sestavování rozpočtů, s využitím 3D. Své využití najde všude, kde uživatel požaduje souhrn informací (také uživatelsky definovaných) ze souboru SketchUp, ve formátu excelovské tabulky.

Po instalaci rozšíření se ve vašem uživatelském prostředí objeví dvě nové nástrojové lišty:

Wisext  SU2XL a Wisext  Wattributes:

Ze SketchUpu do Excelu a zpět……….

První sada nástrojů  SU2XL umožňuje exportovat/importovat data modelu do/ze souboru Excel.

Do výběru můžete zahrnout veškeré základní entity modelu: samostatné hrany, plochy, skupiny a komponenty.

Souhrn získaných informací obsahuje například tyto položky (liší se typem entity):

Type – typ základní entity (hrana, plocha, skupina, komp.); Name – Instance komponenty; Definition name – uživatelské pojmenování komponenty; Lenght – délka hrany; Area – plošná výměra plochy; Volume – objem skupiny/komponenty; dále informace o rozměrech skupiny/komponenty. Poslední důležitou položkou je Layer – název hladiny, ve které se vybraná entita nachází.Ze SketchUpu do Excelu a zpět……….

Postup tvoření modelu je nutné přizpůsobit požadované struktuře exportovaných informací. Členění entit do připravené struktury hladin, pojmenování komponent a jejich instancí, případně dalších uživatelských atributů (Wisext  Wattributes).

Před exportem dat je nutné nejdříve založit nový soubor v aplikaci Excel a jeho uložení ve vašem počítači. Dále se přesuneme zpět do aplikace SketchUp a vybereme uložený soubor prostřednictvím první ikony z nástrojové lišty SU2XL.

Do tabulky můžeme přenést informace z modelu na základě výběru (druhá ikona z nástrojové lišty SU2XL), případně třetím nástrojem provedete export položek, které mají přiřazené atributy (prostřednictvím sady Wisext  Wattributes). Přiřazená data je možné zpětně importovat z tabulky Excel do souboru SketcUp.

Formát jednotek volíte uživatelsky z předdefinovaného rozbalovacího seznamu, který se skrývá pod ikonou se symbolem metru……..

Na závěr dnešního představení  SU2XL Vás požádám o vaše zkušenosti s tímto rozšířením. V další části tohoto článku (bude následovat brzy) se zaměřím na nástroj Wisext  Wattribute, který poskytuje druhá nástrojová lišta pluginu.

Komentáře

Přidat komentář