SU Podium pro SketchUp

Vyplněte svůj model světlem! Rendering pro SketchUp je rychlý a snadný.

SU Podium je rozšíření programu SketchUpu - pro převedení 3D modelu do podoby fotorealistické vizualizace. Využívá funkce, textury a stíny SketchUpu. Uživatelské rozhraní je velice jednoduché a pro uživatele SketchUpu zcela intuitivní. Součástí je knihovna Podium Browser (je neustále doplňována) s více než 30.000 prvky,  komponentami i materiály  a  s přednastavenými parametry pro vizualizaci!

Základní vlastnosti SU Podium  

 • pro SketchUp  Win i MAC
 • pracuje s texturami, barvami oblohy a pozadí, stíny, skupinami a hladinami SketchUpu
 • vlastnosti materiálu aplikované globálně na textury SketchUpu
 • automaticky přiřazuje požadované vlastnosti výchozího SketchUp materiálu
 • pokročilé Globální osvětlení
 • pokročilé nastavení Globálního osvětlení
 • zvýraznění reliéfu materiálu
 • realistická odrazivost bez falešného zrcadlení
 • lom světla
 • rozostřena odrazivost
 • rozostřená odrazivost pro realistickou průsvitnost
 • materiály emitující světlo
 • všesměrová světla
 • sluneční světlo
 • obloha
 • kaustické odrazy
 • podpora barev průsvitných materiálů
 • nelimitované rozlišení
 • podpora více procesorů
 • SU Podium Browser – volně dostupné knihovny připravených světel, prvků a textur
 • 64 bit podpora pro Win a Mac

SU Browser - knihovna materiálů a komponent 

U Podium Browser je prémiová složka pro SketchUp, knihovna obsahuje tisíce kvalitních modelů a foto-realistických SU Podium materiálů. Podium Browser Vám umožní přístup k tisícům svítidel, nábytku, rostlin a materiálů, které lze stáhnout přímo z webového serveru do vaši SketchUp scény. Stačí kliknout na ikonku v pluginu a stáhnete obsah do vašeho projektu. Modely jsou nakonfigurovány s vlastnostmi SU Podium materiály a vysoce kvalitními texturami pro fotorealistické vizualizaci bez další přípravy.

Srovnání: Model ze SketchUpu vs. model SketchUp a plugin SU Podium