Studentská licence

Studentská licence SketchUp je zcela stejná jako licence komerční. Zahrnuje veškeré funkce PRO verze včetně aplikace LayOut a StyleBuilder. Platnost licence je jeden (kalendářní) rok.

Licence pro pedagogy

Učitelé mají nárok na bezplatnou licenci SketchUp Pro na jeden (kalendářní) rok. Pro získání licence musí učitel doložit ujednání o nekomerčnosti s razítkem školy.

Školní licence

Sítová licence je určena pro učebny / laboratoře vzdělávacích institucí. Sítová licence se zakupuje v minimální počtu 5 míst na jeden rok.

Školní licence - laptop

Sítová licence je určena pro učebny/laboratoře vzdělávacích institucí pracujících s notebooky. Sítová licence se zakupuje v minimální počtu 5 míst.

SKETCHUP EDU SEKCE PRO ŠKOLY A STUDENTY

Školní uživatelé mají možnost získat přístup do členské sekce SketchUp EDU - naleznete zde demo verze s českou lokalizací, výukové materiály a příklady. 

Sekci postupně rozšiřujeme :)

Možnosti nákupu SketchUp EDU - pro účely studia a výuky

 

SketchUp EDU - student

Časově omezené licence na 1 rok
V rámci nákupu máte k dispozici aktualizace programu, platné po dobu platnosti licence. Studentská licence je zcela totožná jako Pro verze SketchUp, ale nelze ji používat ke komerčním účelům.
1.400 Kč

SketchUp EDU - učitel

Časově omezená licence na 1 rok
Učitelé mají nárok na licenci zdarma. Objednávku je nutné doložit platným průkazem a ujednáním. Podrobné informace vám poskytnou pracovníci SketchUp: sketchup@3epraha.cz
Bezplatná licence

SketchUp EDU - škola

Časově omezená licence na 1 rok
EDU licence pro školní instituce je dodávána formou sítových licencí. Cena za jedno místé je 450 Kč bez DPH. Miimální počet míst pro sítovou mulilicenci je 5. Nabídku vám připravíme na míru, kontakt: sketchup@3epraha.cz
450 Kč / 1 místo (min.5)

Studenti 

Předplatné EDU SketchUp 1 rok (CZ/ENG)

 

Studentská licence obsahuje veškeré funkce PRO verze SketchUp. Licenci lze pořídit za těchto podmínek.

Licence je platná po dobu 12 měsíců.
Součástí nákupu jsou bezplatné aktualizace (updaty/upgrady) po dobu platnosti licence. 
Pro objednání studentské licence je nutné doložit platné potvrzení studia.  

Učitelé

Učitelé mají nárok na získání bezplatné licence SketchUp Pro. Licenci lze využít pouze pro účely vzdělání a prezentace programu studentům. 

Licence je platná po dobu 12 měsíců.
Součástí nákupu jsou bezplatné aktualizace (updaty/upgrady) po dobu platnosti licence. 
Pro objednání instruktorské licence je nutné doložit potvrzení školy.
Instruktorská licence SketchUp Pro může být použita pouze pro účely praxe. Používání k obchodním nebo profesionálním účelům nebo k zisku je zakázáno.
NOVĚ: Po roce užívaní licence je na čase aplikovat program do výuky. Pokud se vám toto nepodaří a chcete licenci opět prodloužit na další rok licence bude již placená. Cena na další 1 rok bude činit 1.300 Kč / 51 € (bez DPH). 

TIP: SketchUp rozvíjí mysl a představivost, studenti (žáci) mohou modelovat již od nejmenšího věku Pokud vás zajímá jak zařadit SketchUp do výuky třeba v zeměpisu zažádejte si o členství našem EDU klubu.

Síťová - vzdělávací instituce

Jednoduchý a všestranný software je přesně to, co studenti potřebují ve třídě. Sítová licence umožňuje studentům naučit se SketchUp Pro ve třídě a sdílet své nápady s ostatními studenty. Tato licence je určena pro počítačové laboratoře nebo učebny.

Licence je platná po dobu 12 měsíců.
Součástí nákupu jsou bezplatné aktualizace (updaty/upgrady). 
Od data zakoupení je licence platná po dobu 12 měsíců.
Pro použití této licence je vyžadováno trvalé připojení k internetu.
Minimální počet míst sítové licence je 5.
Tato licence může být použita pouze pro účely praxe, nikoliv pro komerční nebo obchodní účely.

Síťová (laptop) - vzdělávací instituce

Jedná se o alternativu k síťové licenci pro vzdělávací instituce, pokud nelze zajistit trvalé připojení k internetu. 

Licence je platná po dobu 12 měsíců.
Součástí nákupu jsou bezplatné aktualizace (updaty/upgrady). 
Od data zakoupení je licence platná po dobu 12 měsíců.
Pro použití této licence je vyžadováno připojení k internetu během instalace a aktualizace.
Minimální počet míst sítové licence je 5.
Tato licence může být použita pouze pro účely praxe, nikoliv pro komerční nebo obchodní účely.