Výkresová dokumentace na jedno kliknutí …

Výkresová dokumentace na jedno kliknutí …

Stávající uživatelé se nás velmi často dotazují, zda existuje jednoduchá cesta pro automatické generování výkresových podkladů z 3D modelu SketchUp. V prvním okamžiku vždy doporučuji modul LayOut, kde jsou k dispozici pokročilé nástroje (kótování, možnost šrafování, typy čar, nastavení popisového a odkazového textu a mnoho dalšího) pro tento zamýšlený cíl. Zde jsou požadavky na přípravu 3D modelu v samotném SketchUpu a ta nebývá snadná, ani rychlá. Jedná se zejména o rozčlenění geometrie, jednotlivých částí do hladin a dále vytvoření pohledů prostřednictvím sketchupových Scén.

Jak vše zjednodušit a automatizovat? Odpovědí může být plugin CADup od programátora, který tvoří/programuje pod jménem TIG. Opět u tohoto producenta skvělých sketchupových pluginů upozorním na velmi rozsáhlou knihovnu dalších užitečných rozšíření…

Dnes tedy o pluginu CADup.

Instalaci ve formátu RBZ, lze zdarma stáhnout ze známého serveru SketchUcation.

(https://sketchucation.com/pluginstore?listtype=1&author=0&category=0&search=cadup&submit=%3F)

Z důvodu absence tohoto rozšíření na Extension Warehouse, je nutné instalaci provést ručně, prostřednictvím dialogového okna Manažer pluginů. Po úspěšné instalaci se objeví nová položka v hlavním menu Nástroje – CADup.

Jak na to?

Na samém počátku musíme optimalizovat 3D model. Plugin umí pracovat pouze se skupinou, případě s komponentou. Skupina/komponenta nesmí obsahovat žádné podskupiny. Pokud máte model správně členěn do mnoha samostatných prvků, bude třeba vše zkopírovat a následně rozbít, až bude k dispozici pouze geometrie SketchUp uzavřená do jednoduché skupiny.

Výkresová dokumentace na jedno kliknutí …

 

Pro správnou orientaci pohledů a řezů je nutné odpovídajícím způsobem zarovnat 3D model vůči globálnímu souřadnicovému systému aplikace – zarovnání vůči osám. Dále je vyžadováno uložení souboru.

Nyní, stačí pouze nástrojem Výběr označit připravenou skupinu/komponentu a v menu Nástroje zvolit CADup.

Podle náročnosti – složitosti modelu začne plugin postupně generovat 2D výkresy. Nejdříve umístí kopii 3D modelu do počátku globálního souřadnicového systému a v jeho okolí postupně rozmístí jednotlivé pohledy a řezy:

Přední pohled   

Zadní pohled

Boční levý pohled

Boční pravý pohled

Půdorys

Spodní pohled

Výkresová dokumentace na jedno kliknutí …

 

Řez boční (pohled z leva a z prava)

Řez podélný (pohled z leva a z prava)

Řez vodorovný (pohled půdorysný a spodní)

Výkresová dokumentace na jedno kliknutí …

Axonometrické pohledy

Výkresová dokumentace na jedno kliknutí …

Projekt je nově členěn do generovaných hladin – celkem sedmi. Získáváte tak možnost vypnout/zapnout viditelnost skrytých hran, popisového textu, případně celé dokumentace. Vše je uzavřeno do komponenty, včetně kopie 3D modelu (nově umístěn do počátku GSS), jednotlivé pohledy a řezy jsou odděleny ve skupinách, uvnitř této komponenty.

Dokumentaci již stačí doplnit o popis a kótované rozměry, případně se přesunou do zmiňovaného modulu LayOut…………

Výkresová dokumentace na jedno kliknutí …

A na samotný závěr Vás opět požádám o vaše zkušenosti, případně o krátkou informaci, zda a jak je Vám tento plugin k užitku 🙂 😎

 

Komentáře

Přidat komentář