Vrhání stínu a severka

Vrhání stínu a severka

Aby vaše modely vypadaly realističtěji ……

Další z vlastností, díky které můžeme vylepšit náš výsledný výstup z programu SketchUp, je nastavení stínů. Samotný program pracuje pouze se slunečním světlem, pro umělé osvětlení se do programu Sketchup používají různé doplňky, ale o tom až v dalších článcích.

Sluneční stíny si aktivujeme buď přímo na horní liště (pokud máme funkci aktivovanou), anebo přes menu Dialogová okna / Zásobník /  Stíny. V následném dialogovém oknu si můžeme nastavit sluneční světlo a stíny přesně podle data a času, a to buď pomocí posuvníků, nebo přímým zadáním hodnot.

Tip! Sluneční stíny je možné také zařadit do animace, lze animovat stíny během všech ročních období nebo třeba jen v průběhu dne.

S nastavením stínů úzce souvisí nastavení severu. Sever je implicitně orientovaný ve směru plné zelené osy. Orientace severu je značena oranžovou přímkou, takže pokud zatrhneme přepínač Zobrazit v modelu, změní zelená osa barvu. Změnu severu můžeme udělat dvěma způsoby, a to buď ručním natočením severu pomocí severky, nebo pomocí přímím zadáním úhlu pootočení.

Nástroj severka bohužel nepatří k základním funkcím programu, ale zdarma si ji můžete stáhnout v aplikaci extension warehouse: Solar North https://extensions.sketchup.com/extension/393f5153-ba5f-4f5f-849f-46b32cf64bd4/solar-north

Komentáře

Přidat komentář