Oblíbený renderovací plugin 

Render [in] - rychlá vizualizace s náhledem v reálném čase

Představení

RENDER [in] je plně integrovaný nástroj pro tvorbu rychlé fotorealistické vizualizace přímo v prostředí SketchUpu. Nabízí náhled vizualizované scény v reálném čase s plně dynamickým osvětlením včetně tzv. radiozity. Algoritmus výpočtu radiozity vylepšuje obraz pro věrnější vnímaní barev, textur a materiálů.

RENDER[in] je rychlý, snadno ovladatelný a pracuje se stejným nastavením jako SketchUp, tedy stejná geometrie, úhel pohledu, vlastnosti slunce a nastavení severky, přiřazení barev, textur a mnoho dalších.

Přední funkce pluginu

Předpřipravená nastavení

Pro rychlé nastavení renderovaných výstupů je možné si vybrat některý z mnoha přednastavených režimů (exteriér, interiér, nízká hladina osvětlení). Nastavení můžete ručně doladit za pomocí kurzoru.

Vyrovnání pohledu

Tuto funkci lze použít jak pro vysoké budovy, tak i pro objekty normální velikosti a interiéry. Díky tomuto nastavení získáte pohled s perspektivou, avšak udržíte svislé hrany objektů rovnoběžně s okraji výkresu.

Světlo

Světlo je vytvořeno z jakékoliv skupiny nebo komponenty ze SketchUpu, pokud je skupina jedna plocha vytvořené světlo bude „Reflektor“. Pokud se bude jednat o prostorové těleso, pak vytvořené světlo bude „Žárovka“.

"Okolní okluze"

Tato nová funkce dodává modelům realistický vzhled díky započetí tlumení světla zastíněním. Jedná se o napodobení skutečného chování světelného záření, zvláště na matných plochách. Výpočet scény s funkcí okolní okluze zvýraznuje prostorový tvar zobrazovaných předmětů.

iVisit

iVisit 360 je inovativní technologie, věnovaná panoramatickým a virtuálním prohlídkám. Stejně jako ve fotografii, je důraznost barvy pro rendering základní. Render[in] nově s globálními výpočty osvětlení vylepšuje obraz pro lepší vnímání barev, textur a materiálů.

Neonová světla

Neonová světla byla v této verzi kompletně přepracována. Výsledkem je značné vylepšení jak z hlediska kvality, tak zejména z hlediska rychlosti výpočtů.