VIZKON – VIZualizace KONference

VIZKON – VIZualizace KONference

Vizkon EDU je, po vzoru mateřské konference Vizkon, událostí zaměřenou na téma vizualizací. Klade si za cíl upozornit na fakt, že to co architekt, stavař nebo obecně designer navrhne není pro laickou veřejnost čitelné jinak, než skrze vizualizaci. Proto je třeba se jimi zabývat podrobněji. Jak s tvorbou vizualizací a jejich náplní pracovat je otázka, kterou se na školách zabývá podstatně méně, než by se jí zbývat mělo a to i přes to, že je to mnohdy zásadní prvek budoucího profesního života studentů. To chceme částečně napravit a zveme proto zástupce jak různých škol a univerzit, tak i odborníků na vizualizace, kteří se jimi živí a tvoří je úspěšně každý den. Jde ale taky o to, ukázat praktickou stránku vizualizací a jejich užití v různých situacích, nejen při vyjednávání s klientem.

V zóně podpory naleznete SketchUp support 🙂

4.4.2018 – VUT Brno

VIZkon EDU

 

Komentáře

Přidat komentář