Užitečný plugin Edge Tools od autora ThomThom

(ThomThom je velmi dobře znám v uživatelské komunitě díky pluginu CleanUp³, nejpoužívanějšího rozšíření pro čištění, optimalizaci a celkové zmenšení tvořeného souboru. Je to zkrátka plugin, který instalujete současně se SketchUpem.)

Zdrojové soubory RBZ, včetně popisu naleznete na Extension Warehouse

Pro úspěšnou instalaci je (pouze v případě první instalace jakéhokoli pluginu od jmenovaného autora, pokud máte CleanUp, již není třeba) nutné doplnit systémovou knihovnu s názvem TT_Lib², kterou naleznete ZDE

Pro průběh instalace není podstatné pořadí RBZ souborů, je pouze nutné po dokončení vypnout SketchUp a znovu nastartovat.

Nyní máte ve vašem uživatelském prostředí dostupnou nástrojovou lištu s názvem pluginu se sadou nástrojů pro práci s hranami. Zjednodušte oblouky nebo složené křivky ze segmentů a snižte datovou náročnost modelu.

Získáváte velmi užitečné nástroje například pro generování terénu, tvorbu dispozice, úpravy a diagnostiku kontur pro automatické vyplnění plochou. Plugin je velkým pomocníkem s importy DWG a DXF podkladů, dokáže nalézt a uzavřít malé mezery (nespojitosti), poskytne vám vizuální mapu, kde jsou hrany s otevřenými konci a nabízí řešení pro jejich uzavření jedním kliknutím. Nástroj Rozdělit hrany umožňuje odsadit hrany, které se táhnou až k hranici samotné plochy.

Nástrojová lišta rozšíření Edge Tools

Dělení plochy umožňuje duplikování ohraničujících hran s respektováním i nepravoúhle navazujících hran. Můžeme hranu jednoduše duplikovat, případně násobně kopírovat (např.: 10*; *10; x10; 10x), s možností tvorby pouze konstrukčních čar (přepnutí modifikační klávesou CTRL).

Úpravy a revize kontury nabízejí trojici nástrojových ikon. První v pořadí provede kontrolu kontury pro automatické vyplnění plochou, zvýrazní body přerušených hran a umožní v rozsahu zvolené tolerance odmazání kolizní, nechtěné geometrie. Druhý nástroj doplní, spojí rozdělené hrany (nespojitá mezera) a hromadně odmaže vyčnívající geometrii. Třetí ikonou vyčistíte rovinnou plochu od nechtěných křivek, které nejsou ohraničující výplň.

Zjednodušení segmentů křivky umožňuje snižovat počet segmentů vybraných oblouků a křivek za účelem snížení náročnosti modelu a jeho datové velikosti. Také zde je rozsah prováděné úpravy vymezen uživatelsky stanovenou tolerancí.

Zarovnání vrcholů hran a křivek do plochy nabízí celkem čtyři možnosti. Orientovat hrany můžete na ploše, nebo ve směru jednotlivých souřadnicových os (X; Y; Z).

Pro větší popisnost funkcionality tohoto pluginu připojuji ještě komentované video.

A na závěr připojím výzvu, zkuste nám poslat vaše tipy pro další užitečné pluginy a témata spojená s aplikací SketchUp. 

Komentáře

Přidat komentář