Studie apartmánu v oblasti Krušných hor

Je možné využít SketchUp jako plnohodnotný software pro komunikaci ve stavebním řízení?

Ano, a velmi jednoduše!

Na počátku zde byla velmi konkrétní představa investora, který celou myšlenku zpracoval svépomoci ve 3D modelu, prostřednictvím aplikace SketchUp.

Další fázi již aktivně převzal odborný projektant, který pokračoval ve zvoleném formátu skp. Byla dořešena dispozice a uprava podle zvoleného konstrukčního systému DŘEVOSTAVBY.

V dalším kroku se projednávaly systémy, investor zvolil : dřevěný CLT panel / sendvičová sloupková konstrukce. Díky rozpracovanému 3D modelu bylo možné oba systémy porovnat, včetně konkrétních detailů konstrukcí a zvolit nejvhodnější variantu.
Nastal požadavek na zpracování položkového rozpočtu s generovaným výkazem výměr, opět prostřednictvím 3D modelu SketchUp.

Celý projekt jsme doplnili o zaměřený výškopis terénu (výškové body získané geodetickým zaměřením pozemku) a přesné usazení objektů do terénu pro dopracování celkové situace a 2D podkladů pro projekt založení staveb.

Model v této podobě je velmi snadné a produktivní překlopit do LayOut za účelem tvorby podkladů pro zahájení stavebního řízení, komunikaci se správci a dalšími dotčenými stranami, včetně potenciálních dodavatelů.

Komentáře

Přidat komentář