EDU_Hero3

Soutěž v počítačovém modelování a kreslení

Už 21. března v Hradci Králové! 

Jednodenní soutěž studentů středních škol, které využívají ve výuce CAD programy. Soutěží se v dovednostech používání digitálních technologii získaných při výuce technických předmětů. Škola může své studenty přihlásit do dvou kategorií:

 • 2D kreslení v CAD systému 
 • 3D modelování v CAD systému
 • 3D navrhování SketchUp

3D navrhování SketchUp

 • soutěžící si musí přinést svůj PC nebo notebook s nainstalovaným programem SketchUp, monitor k PC bude k dispozici
 • soutěžící obdrží písemné zadání a data potřebná pro zpracování zadání
 • na zpracování a odevzdání hotového projektu  je 2,5hodiny
 • výstupem  je zpracovaný 3D model podle zadání soutěžního projektu
Soutěž v počítačovém modelování a kreslení

2D kreslení v CAD systému

 • k dispozici jsou PC s nainstalovaným CAD systémem SOLIDWORKS, pokud chce účastník pracovat v jiném CAD systému,  musí si přivést svůj PC s nainstalovaným legálním CAD systémem (monitor na soutěži zapůjčíme)
 • soutěžící obdrží písemné zadání a potřebné výkresy
 • soutěžící zpracuje dle zadání požadovanou technickou dokumentaci k projektu
 • na zpracování a odevzdání hotového projektu je 2,5hodiny
 • výstupem je 2D dokumentace v přenosovém formátu buď dxf, dwg nebo pdf

3D modelování CAD systému

 • k dispozici jsou PC s nainstalovaným CAD systém SOLIDWORKS, pokud soutěžící chce zadání zpracovávat v jiném CAD systému, musí si přinést svůj PC s nainstalovaným legálním CAD systémem (monitor na soutěži zapůjčíme)
 • soutěžící obdrží písemné zadání a data potřebná pro zpracování zadání
 • na zpracování a odevzdání hotového projektu  je 2,5hodiny
 • výstupem  je zpracovaný 3D model a 3D sestava podle zadání soutěžního projektu

Součástí soutěže jsou i worskhopy pro zúčastněné učitele, vítězní studenti v jednotlivých kategoriích i vítězná škola získají hodnotné ceny.

Termín konání soutěže CAD najdete v kalendáři akcí, podrobné informace  a pravidla soutěže jsou zasílány přihlášeným školám.  

Soutěž v počítačovém modelování a kreslení

Pro více informací nás kontaktujte: petr.hedrlin@3epraha.cz

Komentáře

Přidat komentář