SketchUp: stavíme dřevostavbu II. část

SketchUp: stavíme dřevostavbu II. část

Pojďme tedy postavit naší první dřevostavbu v podmanivém 3D prostoru SketchUpu.
Nejprve stavbu založíme na základové desce. Nástrojem Obdélník vytvoříme plochu požadovaných rozměrů zadáním do Pole hodnot (délku a šířku oddělujeme středníkem). Vytažením plochy získáváme objemové těleso, základovou desku pro stavbu.

SketchUp: stavíme dřevostavbu II. část

Obvodové stěny vytyčíme nástrojem Ofset, určením šířky na horní ploše desky. Opět obrys vytáhneme (Tlak/tah) do výšky stěn prvního podlaží. Rozmístíme okna a vchodové dveře prostřednictvím pomocných čar, které se skrývají v nástroji Měření. Stavební otvory ohraničíme ObdélníkyTlakem vyřežeme do stěn 1NP.

SketchUp: stavíme dřevostavbu II. část

K větší přehlednosti modelu poslouží Řezová plocha. Řez zarovnáme s přední stěnou (automatické přichytávání) a posunutím dosáhneme skrytí části konstrukce. Do takto připraveného prostoru založíme KVH konstrukci uvažovaného skeletu dřevostavby.

Spodní hranol tvoříme obdélníkem a tažením. Hotový prvek odlišíme aplikováním materiálu.

Vybrat vhodnou texturu můžeme z knihoven dialogového okna Materiály, případně zde nalezneme volby pro úpravy a zprávu materiálů.

Druhý vodorovný hranol pouze zkopírujeme nástrojem Posun s klávesou Ctrl.

Svislé sloupky přidáme shodně, z kopie vodorovného prvku. Nyní však použijeme Otáčení, opěts klávesou Ctrl. A dále násobně zkopírujeme v požadované rozteči: Posun + klávesa Ctrl, zadáme hodnotu odstupu sloupků a následně zadáme * + počet kopií. Postup opakujeme pro dokončení konstrukce.

SketchUp: stavíme dřevostavbu II. část

Členění zamýšleného projektu zajistíme prostřednictvím hladin, podobně jako v tradičních CAD systémech.

Často, již v předchozích fázích projektování, byla vytvořena 2D dokumentace stavby. Například pro účel stavebního řízení. Tyto podklady ve formátu DWG/DXF velmi racionalizují práci na modelu. Jednoduše půdorysy, řezy a pohledy importujeme (pod volbou Soubor) a jednotlivé části výkresu oddělíme do samostatných Skupin. Vše vzájemně zarovnáme v 3D prostoru SketchUpu.  

Tímto postupem eliminujeme numerické zadávání hodnot, pouze se přichytáváme příslušných, importovaných 2D entit.

SketchUp: stavíme dřevostavbu II. část

Dopracujeme svislé konstrukce 2. podlaží, vnitřních příček, stropu a krovu.

U složitějších prvků, jako jsou krokve, využijeme CAD podklad svislého řezu a zmíněných pomocných čar.

Již vytvořené prvky můžeme použít opakovaně v modelu, nebo v budoucích projektech. K tomuto účelu slouží Komponenty z vlastních knihoven, případně z celosvětově sdílené knihovny 3D Warehouse. Můžeme vyhledat například spojovací prostředky určené pro dřevostavby.

SketchUp: stavíme dřevostavbu II. část

Po dokončení konstrukce lehkého skeletu, doplníme do stavebních otvorů okna a dveře. Práci nám velmi urychlí nástrojové rozšíření v podobě pluginu 3E Dveře a Okna. Konstrukce a vzhled výplní odpovídají skutečným dřevěným eurooknům a dveřím.
Zbývá dokončení exteriéru, případně doplnění vnitřního opláštění stěn.              

SketchUp: stavíme dřevostavbu II. část
SketchUp: stavíme dřevostavbu II. část

Stavět můžeme na zelené louce, nebo přímo na vlastním pozemku, který si nástroji Terén vymodelujeme. SketchUp disponuje funkcí Geo umístění (pod volbou Soubor), po jejíž volbě a zadání adresy je načtena foto-mapa požadovaného místa. Data obsahují informace o lokalizaci (práce s osluněním), včetně reliéfu terénu.

SketchUp: stavíme dřevostavbu II. část
SketchUp: stavíme dřevostavbu II. část

Komentáře

Přidat komentář