Prohlížeč aplikace SketchUp 

Procházejte modely 3D SketchUp, ať jste kdekoli.

Ukažte svou práci ostatním

 

Disc-RConst-S3@1200

Prohlížeč 3D modelů

Dokončili jste svůj projekt v aplikaci SketchUp a musíte jej pouze představit investorům? Pomocí prohlížeče 3D modelů můžete sdílet účinky své práce s ostatními, bez ohledu na to, zda mají nebo nemají přístup k aplikaci SketchUp.

Spolupráce mimo kancelář

Už nejste připojeni k pracovišti. Vezměte si s sebou projekt, ať jste kdekoli. Využijte v aplikaci SketchUp Viewer a ukázejte investorům své 3D modely, nápady a nové výzvy, které jste překonali. Přijměte změny, vzdáleně spolupracujte a plňte úkoly moderního světa.

Mobilní prohlížeč

Soubory SketchUp můžete otevírat, ať jste kdekoli. Prezentujte detaily modelu a současně zobrazujte scény, vrstvy a pohledy - v mobilním prohlížeči přímo na telefonu a tabletu se systémy Android nebo iOS.

Použíjte nové technologie

 

 

Virtuální realita VR, AR, MR

Objemné modely si zaslouží reálný prostor. Ukažte investorům své nápady a výzvy, které jste překonali. Shromažďujte své nápady představy prostřednictvím počítače, telefonu nebo smíšené reality.

Objevte možnosti a výhody technologií Augmented Reality (AR), Virtual (VR) a Mixed (MR) . Používejte  kompatibilní brýle s prohlížečem SketchUp Viewer: Oculus Rift, HTC Vive nebo Microsoft Holo Lens .

AllProd-S5-Mobile2@1200

Digitální prezentace

 

Disc-Urban-S6@1200

Prezentace v rozšířené realitě

Umístěte model do reálného prostředí. Prohlížeč aplikace SketchUp Viewer pro rozšířenou realitu (AR) vám a klientům umožní zažít projekt, jako by již byl vytvořen.

Prohlídka modelu

Navrhli jste budovu a chcete uskutečnit reálnou prohlídku? Pronikněte do svého modelu virtuální reality (VR) pomocí aplikace SketchUp Viewer a vyřešte problémy před zahájením implementace.

Smíšená realita práce

Zapojte zákazníky a kolegy do projektu, aniž byste je odřízli od prostředí, ve kterém sídlí. Pomocí smíšené reality (MR) máte možnost interagovat s projekty ve formě holografických modelů v různých měřítcích, což doplňuje nebo vylučuje potřebu vytvářet fyzické modely vašich projektů.