SketchUp 2020: Co je nového? 

Aktualizace slovníku SketchUp

  • Vrstvy (layers) jsou nyní označovány jako „Značky“ (tags). Mějte na paměti, že tyto dva termíny jsou pouze pojmenování konvencí a neovlivní váš pracovní postup.

Nový Outliner (Stromové okno komponent)

První vylepšení v aplikaci SketchUp 2020 nás vede k velké organizační změně modelu.

Ve snaze zvýšit výkon modelu již nemusíte vytvářet hladiny v dialogu hladiny. Nyní můžete spravovat a organizovat svůj model přímo v dialogovém okně Outliner. Použijte symbol oka pro přepínání mezi hlavními částmi modelu, jako je například dispozice půdorysu a zařizovací předměty. 

SU2020-Release-Introducing-Outliner

Nové úchopové body na hraničních boxech objektů

Když uchopíte bod, který je v objektu překrytý (například zadní roh nebo středový bod) a pohybujete objektem, bude váš objekt automaticky průhledný, pokud jiná část modelu koliduje s posunem. Toto funguje u nástroje Otočit a Posun. Doslova to „změní“ váš pracovní postup. Začněte posouvat objekty na těžko přístupná místa, abyste viděli, co se stane!

Vylepšená kontrola skrytých objektů

Velká změnu pro nástroj skrytí objektů ve vašich modelech! Zjistíte to v rozbalovací nabídce, kde došlo k oddělení skrytých  objektů  od skryté geometrie. Jak to změní váš pracovní postup? Řekněme například, že chcete upravit skryté hrany nebo vyhlazený povrch, ale přesto chcete mít možnost skrýt objekty, které jsou poblíž (jako stromy, keře nebo budovy) můžete to udělat již nyní!

SU2020-Release-SU-HiddenObjects-1200x900-4x3-GIF-v20

 

LayOut 2020: kontrola projektu

Je to všechno o převzetí kontroly nad tvořenými dokumenty! Zaměření na LayOut poskytlo zlepšení interakce mezi aplikacemi SketchUp a LayOut, tak aby vám ušetřilo čas a energii.

To znamená, že v aktualizaci scén SketchUp bude mnohem méně kroků pro zajištění dokonalého vykreslení modelu. Nyní máte více možností úprav přímo v LayOut.

SU2020Release-LayOutSummary-GIF-1600x1200-4x3-v12

Více výkonu pro úpravu pohledů na model SketchUp

LayOut nyní disponuje větším množstvím informací o vašem modelu a o tom, co jste upravili a přepsali. To znamená, že můžete bezpečně změnit styl nebo úhel kamery přímo v LayOut, aniž byste omylem ztratili své změny.

Jak poznáte, co se liší ve výřezu LayOut oproti modelu? Když provedete změny v LayOut, části panelu nabídek budou tmavě šedé a upozorní vás, že jste provedli přepsání.

Nezapomeňte: pokud jste v LayOut provedli nějaké změny, neznamená to, že jste provedli globální změnu celého projektu. V případě potřeby můžete vždy znovu synchronizovat výřezy zpět do podoby modelu SketchUp.

Vylepšené přispůsobení výkresů

Posuňte dokumenty LayOut na další úroveň s různými modely a pohledy. Pokud máte jeden model SketchUp, který je zobrazen v několika výřezech, můžete nyní znovu propojit pouze jeden z těchto výřezů s jiným modelem SketchUp. Dříve jste museli tento výřez odstranit, vložit nový model SKP a resetovat nastavení měřítka a velikost výřezu.

A to není vše! Máte také možnost přepínat viditelnost značek - přímo ve vašem dokumentu LayOut! Co to znamená pro můj pracovní postup? To znamená, že nemusíte vytvářet další scény pouze pro soubory LayOut, což vám ušetří spoustu času při přechodu mezi LayOut a SketchUp.

SU2020Release-Editing-Scenes-in-Layout

Začněte používat 2020 ještě dnes!

Doufáme, že nová aplikace SketchUp 2020 vylepší váš pracovní postup.

Vyzkoušejte SketchUp zdarma po dobu 30 dní                                                   Koupit SketchUp