SketchUp 2021

PreDesign

PreDesign novinka verze SketchUp 2021

Představuje nástroj pro optimalizaci počáteční fáze tvorby architektonické studie. Tímto krokem tentokrát společnost TRIMBLE cílí produkt SketchUp na specifickou oblast navrhování budov. Poskytuje rychlou metodu generování analýz, které zohlední podmínky prostředí ve vybrané lokaci stavebního objektu.

Co přesně tedy získáváme?
 • Přehledné specifikace podnebných podmínek v lokaci architektonické studie, včetně rozsáhlých grafických podkladů pro prezentaci získaných údajů.
 • Výsledky provedených analýz jsou od počátku součástí architektonické koncepce.
 • Návrh řešení stínících konstrukcí stavebních otvorů, analýza pro jednotlivé varianty, knihovní 3D prvky v podobě Live Component (parametricky nastavitelná komponenta, automatické vložení 3D prvku do modelu SketchUp).
 • Analýza slunečního osvětlení, návrh výplní stavebních otvorů, včetně optimalizace rozměrů a umístění oken na modelu budovy.
 • Analýza střešních osvětlovacích konstrukcí, včetně řešení stínění
 • Analýza okolního prostředí projektu, včetně doporučených řešení pro jeho optimální užívání.
Jaké jsou možnosti využití PreDesign v našem regionu ČR?

Nástroj představuje revoluci v přístupu navrhování budov, architektonického řešení. Od první fáze hledání nejoptimálnějšího řešení, poskytuje vstupní, automaticky generované výsledky analýz. Vše bez nutnosti spolupráce s dalšími odborníky na danou oblast.

Jak na to?
 • Přístup ke službě PreDesign mají všichni uživatelé předplatného SketchUp 2021 PRO:

Prostřednictvím webového prohlížeče               https://www.sketchup.com/products/predesign

Odkaz v aplikace SketchUp 2021 PRO            hlavní nabídka SOUBORPreDesign

 • Požadavek na přihlášení do systému TRIMBLE (shodné s přihlašovacími údaji pro SketchUp)
 • Úvodní stránka poskytuje přehled o vašich projektech a možnost vytvořit nový.
PreDesign
 • Následuje požadavek na pojmenování projektu a výběr ze tří základních typů budov:

Kancelářské budovy                     Školy                   Rodinné bydlení

 • Vyhledání lokace budovy, zatržítko pro zohlednění údajů o množství srážek v lokalitě (omezené množství lokalit).
 • Následují jednotlivé analýzy

Čtvero ročních období

PreDesign

Dopad klimatu na architektonickou koncepci

Pomocí této analýzy pochopíte, jak může podnebí ovlivňovat váš architektonický koncept.

PreDesign
PreDesign

Výplně stavebních otvorů, řešení oken

Návrhy na maximální poměr zasklení pro toto klima. Vyberte orientaci oken (volba světových stran), pro změnu zobrazení pozice. Jednoduše analyzujte, jak možnosti podnebí a fasády ovlivňují přijatelné poměry zasklení.

severní . severovýchod . východní .  jihovýchodní . jižní . jihozápadní .  západ . severozápad

Faktory ovlivňující poměr zasklení

PreDesign

Optimální vs. typické řešení

PreDesign

Najděte tu nejlepší strategii pro váš projekt

PreDesign

Řešení stínění, návrh konstrukcí

Přehled nejoptimálnějších řešení pro stínění oken. Zjistěte, kdy je slunce příznivé, užitečné pro pobyt uvnitř, nebo by mělo být stíněno. Definujte vhodné designové strategie.

severní . severovýchod . východní .  jihovýchodní . jižní . jihozápadní .  západ . severozápad

PreDesign

a mnoho dalších řešení…

Střešní okna a otvory

Dopad slunečního záření na způsoby řešení osvětlení interiéru střešní konstrukcí.

PreDesign

Vhodnost různých typů střešních prosvětlovacích konstrukcí v našich klimatických podmínkách

PreDesign

Prostředí exteriéru budovy

Zjistěte, které architektonické a designové prvky Vám mohou pomoci maximálně využít venkovní prostor. Možnosti jejich využití ve zvoleném prostředí a vyhodnocení přínosu pro celkové architektonické řešení.

PreDesign

Použitelnost vnějšího prostoru v průběhu celého roku

PreDesign

Nejúčinnější kombinace prvků řešení

PreDesign
Komentáře

Přidat komentář