Plugin Tip! Round Corner (zaoblení hran)

Plugin Tip! Round Corner (zaoblení hran)

Nepostradatelný plugin, který dokáže zakulacovat rohy či hrany vašeho modelu! Uživatelé samozřejmě ví, že samotný SketchUp umožňuje zakulacovat hrany, ale proč to nedělat pohodlněji?  

Plugin zahrnuje tři funkce:

Plugin Tip! Round Corner (zaoblení hran)

1.  Round Corners in 3D

2.  Sharp Corners in 3D

3. Bevel Edges and Corners

Funkce tlačítek jsou velmi podobné. První zakulatí hrany a vytvoří oblé rohy. Druhé tlačítko vytvoří podobné zakulacení s ostrými rohy a třetí funkce využívá pouze zkosení. Výhodou pluginu proti ručnímu modelování je samozřejmě rychlost a přesná kontrola nad počtem prvků.

INSTALACE: Autorem je Fredo6 a instalaci naleznete zdarma na stránkách sketchucation.com. Pro získání pluginu je nutná registrace.

PRACOVNÍ POSTUP

  • Výběr hran objektu lze provádět kliknutím a platí zde i funkce SketchUpu pro dvojklik a trojklik – pro výběr souvísejícíh prvků či celého objekjtu.
  • Po kliknutí na jedno ze tří tlačítek, které určuje typ zakulacení se pod panely nástrojů objeví úzká lišta, na které lze navolit další parametry zakřivení. Nejdůležitější je pak funkce Offset, která určí poloměr křivosti a dále parametr „#„, kde si můžete navolit počet stran – přičemž zvolit si můžete libovolné číslo od 1 do 30. Poté už stačí jen potvrdit pomocí OK na konci lišty, případně stisknout klávesu Enter.

Round Corner si pamatuje i poslední výběr, na kterém jste prováděli změny. Právě zde je možné udělat další úpravy bez nutnosti opakované selekce, což uživatelům šetří čas.

Komentáře

Přidat komentář