Plugin – Profile Builder 3

Profile Builder je rychlá a flexibilní sada parametrických a BIM modelovacích nástrojů pro SketchUp. Vývojáři nástroje Profile Builder garantují, že budete tvořit model SketchUp mnohem rychleji než kdykoli předtím.

Jedná se o komerční, placený plugin pro SketchUp. Na našem blogu věnujeme většinou prostor rozšířením, která jsou zdarma. Profile Builder 3 nás zaujal oblíbeností celosvětové uživatelské komunity a zájmem o videa na YouTube, která jsou s tématikou rozšíření aplikace SketchUp nejvíce vyhledávána. Proč je tedy tento placený plugin tak oblíbený?

Registrace: 30 ti denní zkušební verzi si můžete stáhnout zde

Pokud se zaregistrujete na stránkách vývojáře a distributora pluginu, obdržíte email s licenčními údaji a odkazem pro stažení RBZ souboru pro instalaci ve SketchUpu. Instalace probíhá standardně přes manažera pluginů. Po úspěšné instalaci získáváte nástrojovou lištu Builderu:

První ikona ze zobrazené lišty s názvem Profile Dialog vyvolá dialogové okno pro práci s tvary profilů:

Zde máme k dispozici knihovnu profilů, uživatelsky tvořené profily včetně knihoven dodavatele pluginu, případně naposledy použitý profil. Dále jsou zde k dispozici základní parametry geometrie – rozměry profilu, pozice bodu vložení, materiál a hladina (Značka), rotace profilu vůči oce, řešení rohových spojů, včetně způsobu tvorby finálního modelu.

Ve spodní části zobrazeného okna pak naleznete nástroj pro tvorbu objektu z profilu – jednoduché tažení do určených bodů, klasicky podél zvolené dráhy a rotační tělesa. Dále vlastnosti vytvořené geometrie a jejich úprava.

!POZOR! :           Tvorba vlastních profilů umožňuje vytvářet objekty pouze z kontur – není nutné vytvářet pouze plošné uzavřené a vyplněné obrazce.

!POZOR! :           Volba pod pravým tlačítkem myši umožňuje uzavření tvořené dráhy.

Assembly Dialog, zobrazuje okno pro tvorbu a umístění sestav. Představit si můžete například plotová pole s možností umístěné na 3D reliéf terénu, nebo velmi rychlou tvorbu stěnových konstrukcí včetně sendvičových sestav dřevostaveb včetně volby rohových spojení – na tupo pod úhlem, případně spojité kontinuální.

Po volbě knihovní sestavy prvku, jejím nastavení, můžete opět volit ze dvou možností způsobu tvorby objektu ze sestavy. Třetí možnost nabízí jednotlivé oblasti úpravy, aktualizace vytvořených prvků.

K prvkům sestav můžete také přistupovat prostřednictvím 3D warehousu přímo z pluginu.

Téma sestav v rozšíření Profile Builder pro SketchUp je samo o sobě velmi obsáhlé téma, které si zaslouží samostatné zpracování. Pokud Vás možnosti pluginu oslovily, dejte prosím v reakci na tento článek vědět, zda máte o pokračování v tématu zájem.

Smart-Path Selection Tool, slouží pro výběr složitější, členité dráhy s možností určení počátku.

Plugin také v podobě vlastností vytvořené geometrie umožňuje velmi širokou škálu možností dodatečných úprav:

Extend or Split Profile Members, pro snadné dělení vytvořených prvků prostřednictvím nástrojů popisovaného rozšíření. Lze prvky také prodloužit k volené geometrii.

Hole Tool, nástroj pro tvorbu průchozích/ neprůchozích (s určením hloubky) otvorů na vytvořených objektech s uživatelsky definovanými možnostmi. Otvory jsou kruhové, obdélníkové, případně uživatelsky definovány profilem otvoru. Lze aplikovat také na sestavy.

Například tvorba otvorů ve stěnvých sendvičových konstrukcí pro instalace a stoupačky.

Trim to Solid Tool, upravuje zakončení prvků oříznutím k 3D modelu. Úpravy jsou zachovány i v případě dodatečné změny profilu.

Trim to Face Tool, upravuje délku a zakončení profilového prvku ke zvolené ploše.

Remove Trims, zruší provedené úpravy obou nástrojů pro zaříznutí prvku k ploše nebo k objemovému prvku. Poslouží například k rychlé tvorbě stavebních otvorů ve stěnách.

Edit the Profile, nabízí možnost úpravy, nebo celkové změny použitého profilu na vytvořeném modelu. Dodatečně můžete dle potřeby vybrat použitý profil v režimu úprav dotčené komponenty.

Edit the Path, umožňuje upravit, případně doplnit vstupní dráhu pro již vytvořený model, v režimu úprav dotčené komponenty.

Path Mode / Revert Path Mode, zobrazuje vytvořené objekty ve zjednodušené formě – pouze dráhu a použitý profil. Druhá možnost zobrazení plně vykresluje tvořenou síť modelu.

Příkladů pro využití Profile Builderu 3 bychom určitě našli nespočetné množství. Jeden bych přeci jen rád zmínil a to tvorbu rychlých stavebních dispozic, tvorbu stěn. Můžeme zde vytvářet celé sestavy různých skladeb, určovat rohová napojení, tvořit jednoduché příčky, včetně stavebních otvorů s opravdu dech beroucí rychlostí a s velmi sofistikovanými možnostmi modelování.

Určitě doporučuji vyzkoušet! A v případě vašeho projeveného zájmu, bude možné v budoucnu na toto téma zaměřit jeden z našich webinářů.

Komentáře

Přidat komentář