Nový update pro SketchUp 2020.2

Nový update pro SketchUp 2020.2

13. srpna 2020

Byl vydán nový update pro SketchUp 2020 s označením 2. Co je nového?

Přehled novinek a vylepšení naleznete níže.

Uživatelé s platným aktualizačním servisem nebo předplatným mají aktualizace k dispozici zdarma.

Stahovat můžete z klientského FTP serveru anebo uživatelské sekce: https://sketchup.cz/sketchup-user/

Nástroj čára

Při používání funkce ČÁRA, SketchUp automaticky našel osy x / y / z a čára se podle toho zbarví na danou barvu: červená, zelená nebo modrá. Funguje to opravdu dobře a případně si umíme pomoci šipkami a zafixovat si tak kreslení v potřebné rovině. Může se stát, že tato funkce je nežádoucí, a proto zde přibyla možnost vypnutí této funkce pomocí klávesy ALT (Win) nebo CMD (Mac). Např. pokud pracujete v malém měřítku a nebo obkreslujete obrázek doporučujeme funkci vypnout. Samozřejmě stále zůstává možnost fixování se šipkami.

Spojování hran a polygonů

Po tomto update již nebude potřebovat plugin, abyste dokázali spojit hrany nebo polygony do jednoho celku.

Stačí hrany označit, kliknout pravým tlačítkem a zvolit možnost možnost: Weld Edges / Spojit Hrany

Nový update pro SketchUp 2020.2

Ovládání šířky čáry, barvy a výplně pomocí značek (tag) v Layout

V Layout pomocí značek (tag) si můžete přizpůsobovat a ovládat styly použitých čar v připravovaném výkrese, a to pomocí značek (tag).

Před aktualizací kreslení půdorysu s různými tloušťkami čar znamenalo skrýt geometrii, vytvářet scény a skládat řezy v LayOut. Nyní můžete v jednom řezu upravit šířku obvodové čáry, barvu, vzor a pomlčky a měřítko přiřazením a stylem značek.

Tvorba prezentací a výkresů tak bude zase o něco jednodušší.

Nový update pro SketchUp 2020.2

Snadnější práce s velkými dokumenty v LayOut

Na velkých dokumentech LayOut je rozloženo mnoho řezů, obrázků, vektorové grafiky a štítků (označení). Když se stránky stávají složitější a dokumenty se zvětšují, operace s výběrem se zpomalí. Abychom vám pomohli zrychlit práci s větší soubory, představujeme vám změny při kopírování, posun a práci s měřítkem. Nyní LayOut zobrazuje tyto transformace namísto kreslení v reálném čase při práci s výběrem. Když dokončíte operaci přesunu, kopírování nebo změny měřítka, LayOut poté akci znovu načte. Jedná se o malou změnu, ale pro LayOut a vaši práci účinnou.

Mapy s vyšším rozlišením a vylepšené přidání mapy

ICYMI, spol. Trimble navázala partnerství se společností Nearmap, aby vám usnadnili přístup k leteckým snímkům s vysokým rozlišením přímo v aplikaci SketchUp. Snímky nejsou nikdy starší než 12 měsíců.

Nový update pro SketchUp 2020.2
Komentáře

Přidat komentář