Nástroj Posun (*Move), znáte všechny jeho funkce?

Nástroj Posun (*Move), znáte všechny jeho funkce?

Posun = posouvá, protahuje, deformuje geometrii a kopíruje

Posun je manipulační nástroj, což znamená, to co chcete posouvat musí byt vybrané. Posouvat můžete prvek, skupinu, komponentu anebo plochu, hranu, a dokonce i bod.

Nyní vám představíme možnosti posunu:

Kopírovaní

Pokud ve SketchUpu stále používáte kopírovat/vložit anebo zkratky CTRL+C/V doporučujeme vám dočíst článek až do konce ?

Kopírovaní vybraného prvku, skupiny nebo komponenty.

  1. Nástrojem výběr označte kopírované prvky
  2. Klikněte na klávesu Ctrl
  3. Vyberte bod, za který budete posouvat
  4. Určete směr posunu kopie
  5. Do pole hodnot zapište vzdálenost posunu

Důležité: Pokud není vybrána další funkce, lze číselnou hodnotu v Poli hodnot přepisovat, velikost umístěné kopie se mění.

Mnoho násobné kopírování nebo dělení:

*X (X je počet kopií v určené vzdálenosti)

/X (X je počet kopií rozdělujících zadanou velikost)

  • Zapište do pole hodnot požadovanou operaci *X nebo /X
  • Potvrďte – ENTER
Nástroj Posun (*Move), znáte všechny jeho funkce?

Deformace

Deformujte plochy, hrany a vytvářejte novou geometrii!

Chcete-li se na ploše udržet, uchopte posouvaný prvek vždy za bod, který už na této ploše leží.

Komentáře

Přidat komentář