LayOut: položkový rozpočet pro dřevostavbu I. část

LayOut: položkový rozpočet pro dřevostavbu I. část

LayOut určitě dobře znáte, aplikace pro prezentování vašich projektů a tvorbu výkresové dokumentace. Propojí model SketchUpu a vytvářené 2D dokumentace, umožní provedené změny na modelu ve SketchUpu automaticky přenést do dokumentace v LayOutu.

Nyní už jednotlivé fáze přípravy dřevostaveb, na které se zde zaměříme:

Jednou z hlavních je položkový rozpočet. Často na samém začátku přípravy,
rozhoduje o úspěšnosti získání zakázky. Poskytnuté podklady, mnohdy neobsahují dostatek informací, nebo jejich hledání, v méně přehledném prostředí 2D dokumentace, představuje zdlouhavou a velmi náročnou práci. Zde se Sketchup osvědčil jako silný a efektivní pomocník.
Rozpočtář má k dispozici rychlý nástroj pro zpracování podkladů do 3D projektu. Časová náročnost například pro rodinný dům, může být uvažována v rozsahu 1-2 hodin (závisí na formátu vstupních dat a rozsahu projektu samého).
Výstupní 3D data obsahují informace o množství dodávaných materiálů, konstrukční technologickou náročnost realizace s vysokou přesností.

Je-li zpracována před-projektová vizualizace v popisované aplikaci, slouží současně jako vstup pro „rozpočtové projektování“. Často je k dispozici hotový projekt v rozsahu pro stavební řízení.

Poskytnutá data lze požadovat v těchto formátech:

*.dwg; *.dxf 2D výkresová dokumentace ve formátu pro AutoCAD
*.pdf souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů
*.jpg různé grafické 2D formáty, již vytištěné výkresové podklady, určené
k oskenování a převedení do elektronické podoby

 *.3ds lze požadovat také 3D objekty ve formátu pro Autodesk 3ds Max

Formát *.dwg / *.dxf je z výše uvedených možností nejvýhodnější a naší práci hned v počátku značně zjednoduší. Data mohou být nejprve upravena v mateřském programu, s ohledem na jejich velikost a přehlednost. Výkresy je možné upravit, až po ložení.
Odstraníme nepotřebné bloky, hladiny, tabulky, popisky, kóty a entity, které se nezobrazují ve SketchUpu. Důležité jsou obrysové čáry konstrukcí v dispozicích a řezech, výkresech základových konstrukcí, střechy, krovu, atd.

U výkresů rodinného domu, dřevostavby, členíme podklady dle prostorového umístění a druhu konstrukce. Spojíme půdorysy 1.NP, 2.NP do samostatných skupin (obr. níže), taktéž jednotlivé řezy, výkres základů a krovu. Skupiny pak umístíme ve 3D pracovním prostoru do odpovídající vzájemné pozice. Vytvořené skupiny umožňují skrývání a znovu zviditelnění části výkresu k celkové přehlednosti a importované 2D entity nejsou zahrnuty v modelovaných objektech.

Vytvořit skupinu pod pravým tlačítkem myši

LayOut: položkový rozpočet pro dřevostavbu I. část

Zarovnání DWG výkresů

LayOut: položkový rozpočet pro dřevostavbu I. část

Rozměry jsou zachovány z předchozí aplikace. Pokud je použito jiné měřítko, nástrojem Měření vše upravíme dle skutečnosti.
Nyní tvoříme plochy a objemy, bez nutnosti numerického zadávání rozměrů, nebo pomocných čar. Členění modelu ve SketchUpu koresponduje s položkovým rozpočtem, na jednotlivé stavební objekty, konstrukce a dodávky.

Model pro rozpočet

LayOut: položkový rozpočet pro dřevostavbu I. část

Při práci ve SketchUpu požadujeme maximální přesnost vstupních hodnot
jednotlivých kalkulačních položek, tedy délkových, plošných a objemových výměr. Formát jednotek je možno nastavit v dialogovém okně Informace o modelu a v průběhu projektování aktuálně měnit:

LayOut: položkový rozpočet pro dřevostavbu I. část

Zobrazení objemových hodnot modelu

LayOut: položkový rozpočet pro dřevostavbu I. část

Komentáře

Přidat komentář