Jak na ChaosCloud?

Jak na ChaosCloud?

Chaos Cloud je služba, která umožňuje cloudové renderování prostřednictvím vizualizačního pluginu V-Ray. Velkou předností je vysoká rychlost renderování, bez nároku na výkon vašeho počítače. Získáváte téměř okamžitý výsledek, bez dlouhého čekání.

Kolik tato služba stojí?

Pokud si pořídíte licenci V-Ray nebo SketchUp Studio, kde je V-Ray součástí, dostáváte také 20 kreditů na Chaos Cloud zdarma. Další kredity lze zakupovat například na našem eshopu.

Kolik kreditů stojí jedno renderování?

„Vše se odvíjí od parametrů renderování, nastavení a složitosti scény a její datové velikosti. Většinou se pohybujete od několika desetin kreditu směrem nahoru. Při testování náročnosti modelu SketchUp v závislosti na spotřebovaných kreditech, jsem se pohyboval od 0,3 – 6 kreditů. Horní hranice může být uživatelsky omezena na maximální počet spotřebovaných kreditů. Nejvíce čas prodlužovali skleněné materiály (složitější textury obecně), větší počet světel ve scéně, případně některé další součásti výstupu (Denoiser, Render elements, připojené efekty).“

Jaký je formát výstupu?

Po dokončení renderování scény V-Ray máte možnost stáhnou komprimovanou složku, která obsahuje formáty JPGEXR. Při čemž druhý v pořadí, bez potíží načtete do prostředí Frame Buffer k dalším úpravám, které běžně následují po dokončení výpočtu.

Jak je náročné poslat rendrovanou scénu na Chaos Cloud?

Vše je zcela dostupné z prostředí SketchUp/V-Ray. Ovládací prvek obsahuje základní nástrojová lišta V-Ray for SketchUp a dále je možnost přepnout typ renderingu v centru Asset Editor:

Jak na ChaosCloud?

!Nezapomeňte upravit nastavení V-Ray pro finální výpočet, včetně velikosti výstupu, typu renderovacího enginu (např. Progressive), nastavení Denoiser pro potlačení zrnitosti, atd.

⟩⟩ Nyní již stačí kliknutí na zmiňovanou ikonu služby a musíme se přesunout k webovému prohlížeči:

Jak na ChaosCloud?

⟩⟩ První se zobrazí okno, které vás informuje o případných chybách. Nelekejte se a pokračujte potvrzením ve spodní části obrazovky.   Následuje přehled parametrů pro požadovaný výstup, včetně možnosti omezení maximálního počtu spotřebovaných kreditů.

Jak na ChaosCloud?

⟩⟩ Nyní zobrazíme uživatelské prostředí Chaos Cloud pod ovládacím prvkem View Job.  K dispozici je náhled výstupu, možnost pro stažení popisovaných formátů a přehled vlastností výstupu, včetně odepsaných kreditů. Dále možnost pokročilé správy jednotlivých projektů, jejich historii i přehled o zbývajících kreditech.

Jak na ChaosCloud?

„Závěrem Vám popřeji úspěšné renderování s touto službou a co největší časovou úsporu bez omezení vysokých nároků na kvalitu výstupu.“

Víta Pivoňka, technik 3E Praha Engineering a.s.

Komentáře

Přidat komentář