Inspirační setkání učitelů vyučujících CAD a CAM na školách

Inspirační setkání učitelů vyučujících CAD a CAM na školách

PŘIHLÁŠKA

Vyplněnou přihlášku zasílejte na email: petr.hedrlin@3epraha.cz

Místo:  Národní technické muzeum – Centrum stavitelského dědictví Plasy (areál bývalých hospodářských budov kláštera Plasy)

Hlavní téma setkání:

Praktické uplatnění programů CAD a CAM ve výuce, témata a náměty pro studentské práce a projekty s využitím spolupráce s Národním technickým muzeem a 3E Praha Engineering a.s.

Hlavní body programu:

 • prohlídka expozice Centra stavitelského dědictví Plasy
 • využití CAD programů při zpracování 3D dat pro projekty virtuálních rekonstrukcí a animací modelů předmětů, strojů a staveb…
 • témata studentských prací a projektů s využitím CAD programů

Pracovní workshopy budou zaměřeny podle CAD programů SOLIDWORKS a SKETCHUP.  V průběhu programu a workshopu bude zajištěno drobné občerstvení.

Ubytování:

Pivovarský dvůr Plasy, ubytování se snídaní

– parkování zdarma jak zde, tak i v areálu NTM (cca 300m)

Páteční večerní program:

Knížecí pivovar Plasy

Dobrovolná prohlídka kláštera Plasy v pátek 9. 11.  v 11 hodin   návštěva kláštera Plasy (technické zázemí roštového podkladu na vodní hladině a indikátory vodní hladiny v základech kláštera) – dobrovolná aktivita pro účastníky před zahájením akce

Program setkání:

Pátek 9. listopadu

12:30 – 13:00 – prezence účastníků

Matheyův sál Centra stavitelského dědictví NTM

13:00 – zahájení setkání   

 • přivítání, seznámení s obsahem
 • 3E Praha a podpora technické moderní výuky
 • CAD jako základ moderní technické výuky
 • CAM a 3D tisk při obnově a rekonstrukci předmětů
 • Sketchup – výukový nástroj, který baví studenty i učitele
 • NTM a technické projekty se školami – vizualizace výstavních předmětů
 • Spolupráce mezi školami a firmami

13: 40  – 16:00 – program v sekcích

CAD/CAM/CAE – moderní technická výuka

 • Solidworks 2018 – komplexní výukový nástroj pro technickou výuku integrující všechny tři oblasti
  • CAD návrh
  • Výpočty a simulace
  • Topologie
  • CAM
  • Composer
 • SURFCAM – jak ho zapojit do tohoto procesu
 • SKETCHUP – výuka, která baví a tiskne v 3D

16:00 – 17:30  – prohlídka expozic 

komentovaná prohlídka expozice stavitelství – pracovníci CSD NTM

17:30 – 18:30 – Studentské projekty jako podpora technické výuky a spolupráce 

 • Studentské projekty jako cesta ke spolupráci mezi školou a partnery
 • Soutěže studentských projektů ve spolupráci 3E + NTM
 • Diskuze

18:30 – večerní raut s prohlídkou a ochutnávkou v Knížecím pivovaru

 • Prohlídka pivovaru s ochutnávkou místních pivních speciálů
 • Večerní posezení s diskuzí

Sobota 10. listopadu

Snídaně, zajištěná v Pivovarském dvoře Plasy spolu s ubytováním

8:30 – pracovní workshopy

Příklady pro komplexní práce (inspirace modely z expozic)

 • ukázka tvorby modelu ze získaných 3D dat scanem
 • ukázka pevnostní kontroly navržené repliky modelu
 • ukázka animace sestavy
 • grafické výstupy projeku

Příklady pro zpracování projektu (inspirace modely z expozic)

 • ukázka tvorby stavební sestavy
 • ukázka zpracování 3D objektu (z návrhu, z výkresu, z fotografie, ze scanovaných dat …)
 • ukázka tvorby terénu s animací (import terénních podkladů, vytvoření reliéfu a zasazení předmětu do reliéfu)
 • ukázka pevnostních výpočtů a simulace

11:00 – závěrečné zhodnocení

 • podpora výuky na školách – technické podmínky a licenční politika
 • vzdělávání učitelů, šablony MŠMT pro učitele a vzdělávání
 • témata projektů a studentských prací
 • diskuze

Cca 13:30 – ukončení setkání

Komentáře

Přidat komentář