BIM (informační model budovy)

Informační model budovy je proces vytváření a správy dat o budově (modelu) během celého jejího
životního cyklu. Záměrem je pomoct uživatelům ukládat a spravovat informace způsobem “SketchUp”.

Pokročilé atributy
Atributy umožňují vložit do vašeho modelu užitečné informace, jako součást vytvářených
komponent. Za tímto účelem byl rozšířen dialog pro tvorbu komponent o možnost vložení následujících
informací: Cena, Velikost, adresa Url, Typ, Uživatel a Stav. Shodně bylo rozšířeno o tyto atributy také
dialogové okno Informace o prvku. Rozšiřte vytvářené komponenty o užitečné informace!

Seskupování v generované zprávě (Vytvořit zprávu)
Jedním ze základních požadavků, které klademe na aplikaci SketchUp, je co nejefektivnější využití
informací, které jsou obsaženy ve vytvářeném projektu. V nadcházející verzi 2018 jsme se proto zaměřili na
zvýšení efektivity při generování zprávy, sestavy atributů. Uživatelé nyní mohou seskupovat data komponent
a lépe organizovat informace obsažené ve vytvářeném modelu SketchUp. Můžete konfigurovat množství
položek a hodnot pro tvorbu výkresové dokumentace, nebo vytvořit detailní rozpočet, přehled cen členěný
podle hladin projektu. Začněte generovat informace z vašeho modelu efektivněji!

Optimalizovaný IFC Export
Systém BIM je více efektivní, pokud informace mezi aplikacemi mohou bezproblémově migrovat.
Proto jsme se zaměřili na IFC exportér, s cílem zajistit informační tok v podobě přiřazených atributů a jejich
plné zachování i po ukončení zprávy projektu ve SketchUp a přechodu do jiných aplikací.


Vylepšené Řezové roviny

Řezové roviny jsou nepostradatelnou součástí tvorby dokumentace v téměř všech technických oborech. Proto bylo provedeno několik zásadních vylepšení.

Názvy řezů

Stejně jako komponenty, mají také řezové roviny vlastní název a symbol. Nyní je opravdu snadné najít, uspořádat a upravit řezové roviny prostřednictvím dialogového okna Stromové okno komponent. Pracujte s řezovými rovinami pokročilejším způsobem, nyní jsou Vám doslova po ruce!

Řezové výplně

Výplně řezů jsou nyní nedílnou součástí instalace SketchUp Pro. Vyberte vlastní uživatelský materiál pro výplně řezů modelem prostřednictvím dialogu Styly a nastavení uložte do uživatelské šablony.

Mnohem rychlejší řezy

SketchUp nabízí vylepšený výkon při práci s modely, kde jsou použity řezové roviny pro skrytí větších částí geometrie. Velikost oddělené části je přímo úměrná navýšení výkonu!


Novinky pro LayOut 2018

 

Lepší LayOut, mnohem lepší výkresy ...
LayOut je prostor pro uživatele, kteří chtějí své 3D projekty vytvořené v aplikaci SketchUp,
prezentovat v podobě výkresové dokumentace. Naším úkolem pro LayOut je pomoci profesionálům udělat
mnohem lepší výkresy nebo prezentaci, mnohem rychleji a s takovou kontrolou, jakou potřebují.

Měřítko vektorového výkresu

Nyní můžete použít nástroj pro vektorové vykreslení návrhu ve 2D měřítku. Použijte svůj model SketchUp jako podklad pro konstrukční detaily v měřítku, nebo jen nakreslete detail od nuly v aplikaci LayOut (což je přesně to, co uživatelé LayOut chtějí tvořit). Jednoduše nastavte měřítko, které požadujete a vše bude upraveno. Jak byste čekali, vaše provedené úpravy jsou plně podporovány nástroji LayOut kótování a popisový text.

Editace skupiny 

Pro podporu vytváření výkresů v LayOut jsme provedli výraznou změnu, o níž si myslíme, že je to cesta správným směrem. Úprava seskupených entit v LayOutu nyní funguje stejně jako v aplikaci SketchUp. To znamená, že je jednodušší vytvářet a manipulovat seskupené entity. Uživatelé LayOut mohou také řídit viditelnost zbývající části dokumentu při editaci skupiny.

Propojení kót s několika modely SketchUp

Zní to jako fyzikální koncepce umožňující teleportaci, v LayOut je to vlastně poměrně jednoduchá myšlenka. Uživatelé budou moci vytvářet společné kóty pro několik oken modelu SketchUp současně, včetně zachování vzájemného propojení oken při jejich manipulaci.

DWG import

Jedním z důvodů, proč je důležité vytvářet výkresy v měřítku, je časté používání importovaných, externích podkladů ve formátu DWG pro AutoCAD. V nové verzi představujeme možnost importu souborů DWG. Podklady v tomto formátu se importují v měřítku a podporují stránky a bloky. Velkým přínosem je také možnost čerpání obrovského množství prvků a knihoven ve zmíněném formátu DWG. A v neposlední řadě jsme zlepšili kvalitu souborů DWG, které exportujete z aplikace LayOut.

Vylepšení nástrojů pro kreslení

Pro rok 2018 bude v LayOut řada vylepšených kreslících nástrojů: zkosení a zaoblení, oblouky, ofset, nástroj pro výběr. V novém LayOut na Vás čeká výrazné zlepšení všeho, co potřebujete k tvorbě detailů, prezentací nebo k vytvoření krásných ilustrací.

Další užitečná vylepšení pro SketchUp

 

Outliner, Stromové okno komponent
Integrací podpory řezových rovin, jsme také zvýšily celkovou výkonnost dialogového okna, včetně
způsobu členění položek. Názvy komponent se načítají v abecedním a číselném pořadí.

Zlepšení kreslícíh nástrojů
Nakreslete obdélník z jeho středu pomocí modifikačních kláves. Zjednodušte si práci při kreslení čar
a oblouků prostřednictvím odkazového systému SketchUp. Použijte rychlejší ovládání nástroje rotující
obdélník. Jednoduché, ale chytré změny, které vám pomohou tvořit přesně to, co zamýšlíte.

STL Import/Export
Rozšíření aplikace SketchUp o formát STL je v současnosti jedním z nejoblíbenější pluginů na
Extension Warehouse. Nová verze SketchUp nativně podporuje import a export souborů STL.

Vylepšní pro uživatele MAC
Pro uživatele Mac jsme přidali chybějící nastavení anti-aliasing. Přejděte na SketchUp> Předvolby>
OpenGL za účelem nastavení „vyhlazení“ geometrie vašeho modelu na úrovni pixelů.

SAAW čáry (Stippled Anti-Aliased Wide)
SAAW je zcela nový způsob, jakým SketchUp vytváří čáry (např. hrany, osy, pomocné čáry,
odkazové čáry pro text a kóty, odkazové čáry při kreslení, ohraničující rámce, řezové hrany a řezové
roviny... ). To se jeví pro SketchUp jako zcela zásadní. A opravdu je! Přesto byste toto zlepšení sotva
postřehli. Tento typ vykreslování čár je podporován WebGL a vyžaduje OpenGL 3.0, stejně jako
technologie, které očekáváme v příštích letech. Tyto informace, podrobnosti nejsou příliš užitečné pro běžné
uživatele, přesto spatřujeme jako důležité, seznámit užší komunitu SketchUp s principy kreslení!

A ještě ... další zdokonalení SketchUp
V jádru vývoje aplikace SketchUp je vždy přítomný požadavek na neustálé zlepšování výkonu a
použitelnosti. To znamená, že u každé verze můžete očekávat různé změny, kterých si možná nevšimnete,
přestože věci fungují lépe. Existuje řada dalších oprav a vylepšení výkonu, které můžete postupně odhalovat
ve specifikaci představované verze.