SketchUp Free vs. SketchUp Pro

Základní srovnání volné a komerční verze SketchUp 

SketchUp Pro je verze určená ke komerčnímu užití. Používaní SketchUp Free a studentských verzí na komerčních projektech je v rozporu s licenčními podmínkami a za jejich zneužití Vám hrozí trestní stíhaní.

Kompletní přehled licenčních podmínek naleznete zde: https://www.sketchup.com/license/c/sketchup

Výkresová dokumentace LayOut

Podporuje velkoformátový tisk a tvorbu více stránkové dokumentace.  Propojení vloženého modelu SketchUp ve 2D prezentační dokumentaci LayOut přímo s modelem ve SketchUpu. Každá změna ve SketchUpu se automaticky zaznamená v LayOutu.

Možnosti funkcí

  • Kotování a dopisování poznámek v měřítku a vektorové grafice
  • Šrafování, inteligentní etikety
  • Koncové šipky – možnost výběru koncových šipek různých typu a velikostí
  • Kontrola pravopisu
  • Sdílení vícestránkové dokumentace – ve formátu PDF, tisk rastrových obrázku nebo prezentační mód
  • Tisk ve vysoké kvalitě – vektory, rastry nebo hybridní model
  • Automatický text vkládání textu pomocí pravidel (datum, čísla stránek, název projektu, …)
  • Tvorba vlastního stylu hran
  • Import DWG podkladů
  • Tabulky – import a editace XSLX, CSV, a TSV tabulkových souboru do LayOut